בנקאות

המשרד ייצג ומייצג לאורך השנים בנקים בתובענות מגוונות, ובין היתר בתביעות בגין הפרת חובות בנקאיות, ריביות מופרזות, תובענות בקשר לבטלות הסכמי משכנתא, תובענות בעניין הפרת חובות בנקאיות בקשר לכיבוד שיקים שנטען לזיופם, תובענות לסעדים הצהרתיים כלפי הבנק, תובענות נזיקיות כלפי בנקים ועוד.
במסגרת הטיפול בתובענות נגד בנקים נצברו במשרד הבנה וידע בתחום דיני הבנקאות והתפתחויות בתחום הרגולציה וההלכות המשפטיות בתחום, וכן מומחיות והבנה בניהול הסיכונים הכרוכים בניהול הליך משפטי בין הבנק ללקוחותיו, כדי לחתור לתוצאה המיטבית.

Call Now Button