ליטיגציה בתחום האזרחי מסחרי

למשרד ניסיון רב בייצוג משפטי בתביעות מסחריות, כספיות וחוזיות, ובהליכים אזרחיים אחרים כלפי חברות ואנשים פרטיים בערכאות משפטיות שונות וכן במסגרת הליכי בוררות, ובין היתר, בתובענות חוזיות, נזיקיות, וכן תביעות שעניינן מקרקעין.

Call Now Button